پاسخ: خطا در مبدل برق P6500

سلام Satish04

1. خطای مبدل برق می تواند نشان دهنده مشکل در خود برد مبدل برق باشد.
حتی پس از تعویض منبع تغذیه، اگر برد مبدل برق معیوب یا آسیب دیده باشد، ممکن است همچنان خطا ایجاد کند.

لطفا PN برای برد مبدل برق چیست تا آن را تعویض کنم
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-eva-storage/error-at-p6500-power-converter/m-p/7191697#M69113