پاسخ: خطا در هنگام بازیابی از پشتیبان

سلام،

من همه آنچه را که پیشنهاد کردید انجام دادم اما این پیام خطا می آید که .bck save_set نیست وقتی می خواهم آن را تعمیر کنم.

هر پیشنهاد دیگری؟

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/error-during-restore-from-backup/m-p/7175482#M105712