پاسخ: خود نصب سیستم عامل سرور خاموش شدمشکل با خارج کردن کارت حمله از کارت رایزر حل شد و دوباره وصل شد و همه چیز به خوبی اجرا شد، با تشکر از توصیه شما
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/server-os-installation-shutdown-itself/m-p/7199620#M183929