پاسخ: درایور کنترلر HPE Dynamic Smart Array B140i SATA RAID برای لینوکس Red Hat Enterprise

از 8.0 تا 8.6 پشتیبانی شده است (پیوند در پست اصلی من را ببینید)
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-dynamic-smart-array-b140i-sata-raid-controller-driver-for/m-p/7178730#M17757