پاسخ: درایوهای MSA 2040 غیرقابل استفاده نشان داده می شوند حتی اگر FDE پیکربندی نشده باشد

# نشان دادن fde-state
ایالت FDE
———
وضعیت امنیتی FDE: ناامن
شناسه کلید قفل: 00000001
شناسه کلید واردات: 00000001
زمان پیکربندی FDE: 08-03-2023 14:26:11

 

سال‌هاست که سیستم به‌طور عادی کار می‌کند، من اخیراً سعی کردم ظرفیت را با اضافه کردن 4 درایو اضافی افزایش دهم. هرگز با FDE اجرا نشده است و هیچ یک از درایوهای (جدید یا قدیمی) FDE نیز قادر به اجرای آن نیستند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2040-drives-showing-as-unusable-even-though-no-fde-is/m-p/7184539#M16356