پاسخ: درایوها برای سیستم عامل و صفحه بوت قابل مشاهده نیستند



OpenSuse 15.5. من رسانه های بوت دیگری مانند win10، server 2016 را امتحان کردم فقط برای اینکه ببینم مشکل از رسانه بوت مورد استفاده من است و همان مشکل عدم مشاهده درایو است. با این حال همانطور که قبلا ذکر شد من درایوها را از طریق HP Storage Administrator می بینم.




منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/drives-not-visible-to-os-nor-boot-screen/m-p/7199438#M183884