پاسخ: درایوها برای سیستم عامل و صفحه بوت قابل مشاهده نیستندکنترلر B320i است. من فکر کردم که این را همانطور که از طریق پیام خصوصی آمده است پاسخ دهم، اما متوجه شدم که در انجمن به روز نشده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/drives-not-visible-to-os-nor-boot-screen/m-p/7199437#M183883