پاسخ: دسترسی به اطلاعات بالای سلامت iLO از یک برنامه در خود سرور (نه از راه دور)

سلام،

می توانید به سند با عنوان “مدیریت سرورهای شرکت Hewlett Packard با استفاده از RESTful API برای iLO“برای کمک بیشتر. اینجا کلیک کنید برای اسناد بیشتر برای RESTful Interface Tool. اینجا کلیک کنید برای دانلود آن

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/access-top-ilo-health-information-from-a-application-on-the/m-p/7191540#M18781