پاسخ: دسترسی سوئیچ HP ProCurve با PUTTY

ممنون بابت پاسخ. یکی از مدیران من را برای این اطلاعات به اینجا فرستاد.

مشکلی نیست، به گشت و گذار ادامه می دهم تا زمانی که بتوانم پاسخی پیدا کنم
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/hp-procurve-switch-access-with-putty/m-p/7188047#M6014