پاسخ: دستور CLI برای HSS

سلام چه سایتی داری Compose decompose چند vm داری؟

و چه نوع پشتیبان نیاز دارید؟

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/cli-command-for-hss/m-p/7192586#M18837