پاسخ: دستگاه نمایشی HPE OneView

من همچنین برای یک شریک HPE کار می کنم و نمی توانم پیوندهایی برای دانلود “HPE Oneview Demonstration Appliance” در پورتال Partner پیدا کنم.

لطفاً می‌توانید مرا راهنمایی کنید که کجا باید این را در پورتال شریک جستجو کنم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-Synergy/HPE-OneView-Demonstration-Appliance/m-p/7173724#M1106