پاسخ: دیسک جایگزین 3Par دیسک خراب و دیسک جایگزین شده را در موقعیت های مختلف نشان می دهد

سلام – من دقیقا همین مشکل را دارم. پشتیبانی مراحل اولیه ای را که شما انجام داده اید انجام داده است:

servicemag حذف علامت

وضعیت شفاف سرویس ماگ

رزومه servicemag

 

من می توانم از قبل وقتی یک وضعیت servicemag -d انجام می دهم ببینم که دوباره خراب می شود.

لطفاً اگر راه حل نهایی را دارید به اشتراک بگذارید؟ (بله، من وصله های سیستم عامل را نیز از دست داده ام)
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-3PAR-StoreServ-Storage/3Par-replcament-disk-show-the-failed-disk-and-the-replaced-disk/m-p/7173351#M7932