پاسخ: دیسک کیج را به DL380 Gen9 اضافه کنید

سلام،

می توانید از “HPE DL380 Gen9 8SFF Bay1 Cage/Backplane Kit – 719067-B21” و “HPE DL380 Gen9 Additional 8SFF Bay2 Cage/Backplane Kit – 768857-B21” استفاده کنید. می توانید بهمشخصات سریع سرور HPE ProLiant DL380 Gen9 برای اطلاعات بیشتر.

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/add-disk-cage-to-dl380-gen9/m-p/7188861#M18622