پاسخ: ذخیره سازی سرد خودکار با کتابخانه نوار – Query ID: #26933

سلام jontm09
بله، می‌توانید از اطلاعات اشتراک شبکه در نوار درایو پشتیبان تهیه کنید.
در پورتفولیوی ذخیره سازی HPE مدل های کتابخانه نواری موجود است که می تواند 24 نوار را در یک واحد با پشتیبانی از نوارهای نسل LTO8 بارگذاری کند.
علاوه بر این، اگر مایلید در زمینه فنی بحث کنید، لطفا جزئیات تماس خود را به اشتراک بگذارید. متشکرم،
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/automate-cold-storage-with-tape-library/m-p/7181066#M57404