پاسخ: سؤال: به‌روزرسانی میان‌افزار – رمز کاربر کلید USB مورد نیاز است؟

وقتی سایت سرور دوباره فعال شد به خوبی کار کرد
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/firmware-update-user-token-usb-key-required/m-p/7185624#M181137