پاسخ: سازگاری SimpliVity

سلام آدیتیا

با تشکر از اطلاعات مفیدی که ارائه کردید، با این حال، می خواهم بدانم آیا vCenter 3um برای استفاده در Omnistack 4.1.x ایمن است یا خیر. از آنجایی که این نسخه ثابت این استVMSA-2023-0014 (vmware.com).

متشکرم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/simplivity-compatibility/m-p/7190959#M4173