پاسخ: سرور Integrity Superdome SX1000 – سازگاری با 3PAR

فقط می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که Superdome SX1000 مبتنی بر پردازنده Integrity IA64 است و غیرممکن است که نسخه OpenVMS که مشتری شما اجرا می‌کند V7.3 باشد، نسخه‌ای که منحصراً برای پلتفرم آلفا پشتیبانی می‌شود. SX1000 superdome با شروع نسخه I64 V8.2-1 توسط OpenVMS پشتیبانی می شود. پلت فرم آلفا هرگز برای کار با فضای ذخیره سازی 3Par تایید نشده است.

/ مائوریتزیو
منبع: https://community.hpe.com/t5/integrity-servers/integrity-superdome-sx1000-server-compatibility-to-3par/m-p/7189290#M15192