پاسخ: سرویس های داده به دلیل مشکلات ذخیره سازی اجرا نمی شوند

آیا در نهایت سیستم عامل را به نسخه جدیدتر به روز کردید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/data-services-are-not-running-due-to-problems-with-storage/m-p/7187888#M2498