پاسخ: سفارشی سازی سرور HPE Synergy 703.0.0.11.1.5-9 در Vcentre 7u3i موجود نیست

سلام @PatrickLong

7u3i بالاترین سطح پشتیبانی شده برای دستگاه های Synergy در حال حاضر طبق سند hpe زیر است:

https://vibsdepot.hpe.com/synergy/Valid-vLCM-Combos-Synergy.pdf

Vsan که ما برای کلاستر مدیریت خود استفاده می کنیم، فقط تا 7u3i در دسترس است، بنابراین ما آن vcentres را نیز از 7u3i ارتقا نمی دهیم.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/hpe-synergy-server-customization-703-0-0-11-1-5-9-not-available/m-p/7186823#M1292