پاسخ: سوالات آتش زدن

اولین چیز — بازیابی یک نسخه پشتیبان Ignite از یک سیستم مبتنی بر Itanium به یک سیستم مبتنی بر PA-RISC کار نمی کند. 2 معماری متفاوت هستند و هیچکدام نمی توانند سیستم عامل را از دیگری اجرا کنند، بنابراین شما فقط چرخ های خود را می چرخانید.

 

دوم – در اینجا وبلاگی وجود دارد که در مورد نحوه استفاده از یک نسخه پشتیبان Ignite از یک سرور برای بازیابی به سرور دیگری بحث می کند.

https://tinyurl.com/mufcffz9

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/system-administration/ignite-questions/m-p/7189314#M934876