پاسخ: سوال: تعویض دیسک 3par

درایو جایگزین HCBF1800S5xeN010 بود که Firmwaredb نشان می دهد در 3P03 پشتیبانی می شود

درایو اصلی STHB1800S5xeN010 بود که نشان‌دهنده firmwareb در 3P02 پشتیبانی می‌کرد.

 

اگر درایو سفت‌افزار 3P02 متفاوتی بود، آیا نباید فریم‌ور به‌روزرسانی را در سرویس‌کار دریافت می‌کردم یا درایو خراب شده بود؟

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-disk-replacement/m-p/7189782#M8619