پاسخ: سیستم HPE Simplivity با DR.

سلام @jecobdruv،


می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/hpe-simplivity-system-with-dr/m-p/7182524#M3843