پاسخ: سی دی های SmartStart برای سرورهای DL380 G1@filou16

روز خوب!

می توانید در وب سایت پشتیبانی HPE پیدا کنید:صفحه اصلی | پشتیبانی HPE

من هم اینو پیدا کردم یکی، امیدواریم که این بینش هایی را برای شما به ارمغان بیاورد.

بهم بگو چطور پیش می رود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-netservers/smartstart-cd-s-for-dl380-g1-servers/m-p/7199809#M23094