پاسخ: شتاب دهنده بار کاری PCIe در HP Proliant ML350 G9

سلام ،


عالی! ما خوشحالیم که نگرانی شما برطرف شده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/pcie-workload-accelerator-on-hp-proliant-ml350-g9/m-p/7175494#M179379