پاسخ: فریم HPE Synergy 12000 نمی تواند درایو منطقی یا JBOD ایجاد کند


همچنین، حافظه ذخیره سازی D3940 فقط از طریق SAS داخلی به قاب بلوک می شود. هر پروتکل ذخیره‌سازی دیگری نیاز به نصب پشته نرم‌افزار و تخصیص Logical Drive/JBOD برای دسترسی نهایی به ذخیره‌سازی دارد.


منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/hpe-synergy-12000-frame-cannot-create-logical-drive-or-jbod/m-p/7184690#M1263