پاسخ: فیلدهای پشتیبان برنامه زمانبندی کاراکترهای خاص را نمی پذیرند

نکته خسته کننده این است که آنها در داشبورد جهانی پشتیبانی می شوند

موافقت کرد و فهمید. من در حال بررسی قابلیت اجرای این درخواست هستم، به خصوص زمانی که OV و OVGD پیاده سازی های مشابهی را به اشتراک می گذارند. این همیشه به این معنی نیست که یک تغییر/تغییر ساده برای OV یا OVGD است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/schedule-backup-fields-do-not-accept-special-characters/m-p/7177479#M7638