پاسخ: قفس درایو DL380 Gen10 درایو را نمی پذیرد

@Suman_1978 سلام سومان،


قفس شماره قطعه داردP26901-001. در حال حاضر نمی دانم آیا شماره دیگری وجود دارد که به B21 ختم می شود یا خیر زیرا باید سرور را باز کرده و دوباره قفس را برداریم.


شماره مدل سرور P56961-B21 است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl380-gen10-drive-cage-won-t-accept-drives/m-p/7185603#M181133