پاسخ: لیست محتویات Synergy SSPمن لیست محتویات بسته پشتیبانی Synergy (SSP) نسخه 2023.10.1 را با نسخه های میان افزار نمایش داده شده در ابزار مقایسه HPE Synergy مقایسه کرده ام.


ابزار مقایسه سفت‌افزار اطلاعات توصیفی بیشتری را ارائه می‌کند و وضوح بیشتری نسبت به فهرست محتویات SSP ارائه می‌دهد.


برای به‌روزرسانی‌های آینده، می‌توانید اطلاعات ارائه‌شده در ابزار مقایسه میان‌افزار را دنبال کنید تا از جزئیات دقیق در مورد نسخه‌های میان‌افزار/درایور اطمینان حاصل کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/synergy-ssp-contents-list/m-p/7201055#M1551