پاسخ: مادربرد HP Proliant ML310 G5 (PN 450120-002) یا A61TR1 mobo FRONT HEADER PINOUT he

با درود!


خوشحالم که به شما کمک کرده است.


همانطور که قبلا ذکر شد، لطفاً بررسی کنید که آیا یک برد سیستم سازگار دارید یا خیر.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-proliant-ml310-g5-motherboard-pn-450120-002-or-a61tr1-mobo/m-p/7183289#M180742