پاسخ: مجوزهای گروه Ilo5 را در Directory Groupd از طریق Redfish json تنظیم کنید

سلام،

من مجوزهای تغییر یک حساب کاربری محلی را نمی خواهم، می خواهم یک رول سفارشی با چند مجوز برای استفاده از آن با کاربران ldap ایجاد کنم.

اما وقتی می‌خواهم نقشی را همانطور که در دفترچه توضیح داده شده است ایجاد کنم، با خطای Method not allow مواجه می‌شوم.

اسکرین شات ها را در سوال قبلی من ببینید

با احترام، آنتونی
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/set-ilo5-group-permissions-in-directory-groupd-via-redfish-json/m-p/7185609#M181135