پاسخ: مجوز برای HPE 3PAR 7200

متعجب. من هستم با فرض اینکه یا یک ایمیل دریافت می کنید یا فقط به پورتال مجوز مراجعه کنید (https://myenterpriselicense.hpe.com/) ، با گذرنامه HPE خود وارد شوید و کد حقوقی نرم افزار HPE خود را وارد کنید. که هست معمولا شماره سفارش HPE از نو، با فرض اینکه هیچ چیز تغییر نکرده است (چند سال از آخرین باری که این کار را انجام دادم می گذرد)، شما یک حباب کلید بزرگ دریافت می کنید که آن را به 7200 تغذیه می کنید. مجوز تنظیم و نشان دادن مجوز دستورات پس از تأیید، مجوزهای درون حق باید فعال باشند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/license-for-hpe-3par-7200/m-p/7179862#M8241