پاسخ: مرحله 8 از 43: ERR_INVALID_CONFIG: یک پارامتر پیکربندی با HPE NS204i نامعتبر است

با تشکر برای ارسال!
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/step-8-of-43-err-invalid-config-a-configuration-parameter-is/m-p/7185077#M3999