پاسخ: مسیر درست برای ارتقاء گره ESX

پسندیدن،

باشه این گزینه رو امتحان میکنم

اما من راه حل زیر را در آزمایشگاهم آزمایش کردم:

  • از پیکربندی ESX نسخه پشتیبان تهیه کنید
  • نصب مجدد esx با حفظ دیتا استور vmfs و سپس به روز رسانی کنید همان ساخت esx اصلی (بدون ISO با ساخت ESX اصلی)
  • بازیابی تنظیمات
  • پس از بازیابی پیکربندی، هاست ESX به طور عادی راه اندازی مجدد شد و توسط vcenter با تمام تنظیمات (vswitch، VM های محلی، رمز عبور ریشه، گواهی ها و غیره) قابل مشاهده بود.
  • به آخرین نسخه 6.7 ارتقا دهید

این راه حل مشکلی با اندازه بوت بانک ندارد.

فقط باید زمانی برای آزمایش آن در تولید پیدا کنم
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/the-right-path-to-upgrade-esx-node/m-p/7184339#M3955