پاسخ: مسیر درست برای ارتقاء گره ESX

سلام لایک،

برای بسته آفلاین در هاست کپی کردم و دستور را وارد کردم:

به روز رسانی نمایه نرم افزار esxcli -p HPE-ESXi-6.7.0-Update3-Gen9plus-670.U3.10.7.0.132-customized -d /vmfs/volumes/5d921f9b-30d4b69c-9553-50d9028 7u3p05-17700523-670.U3.10.7.0.132-offline-bundle.zip

تست شده با 2 بسته نرم افزاری مختلف

و برای ساخت دیگری، تصویر ISO را با ساخت معتبر و یک پیام مشابه در طول فرآیند ارتقا نصب کردم
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/the-right-path-to-upgrade-esx-node/m-p/7184188#M3945