پاسخ: مشخصات بوت در NVMe

من هیچ مشکلی در راه اندازی از درایوهای SATA ندارم، مشکل مربوط به بوت شدن از NVMe است – به B120i یا هر کنترل کننده ذخیره سازی دیگری بستگی ندارد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-microsoft/booting-specifics-on-nvme/m-p/7186860#M14699