پاسخ: مشکلات دیسک های MSA 2050

 

از گزارش MSA Health Check نشان می دهد که کنترلرها نیاز به ارتقاء سیستم عامل دارند. IOM های محفظه شما همه در نسخه فعلی هستند، در حالی که شما به ارتقاء فریم افزار درایو نیاز دارید. با این حال، این نسخه سیستم عامل شما است و مشکلات کابل را نشان نمی دهد یا بررسی نمی کند.

چه نشانه ای برای تخریب ماژول کنترلر A به IO از Enclosure 2 وجود دارد؟ آیا رویداد یا پیام خطایی در گزارش ها وجود دارد؟

من برای شرکت Hewlett Packard Enterprise کار می کنم. نظرات این پست متعلق به من است و نشان دهنده پاسخ رسمی HPE نیست. هیچ گونه ضمانت یا تضمینی در پاسخ من بیان نشده است.

به سلامتی،
شاون
منبع: https://community.hpe.com/t5/MSA-Storage/MSA-2050-disks-issues/m-p/7172891#M15819