پاسخ: مشکلات دیسک MSA 2050

 

در طول یک دوره فعالیت کم IO میزبان، سعی می‌کنم هر دو کانکتور SAS آن کابل را دوباره نصب کنم. همانطور که اشاره کردم به راحتی می توان آن ها را در پشت آرایه قرار داد. مطمئن شوید که در این مدت هیچ بازسازی، فعالیت دیسک یا جایگزینی درایو دیگری رخ نمی دهد. اگر با این کار خطاها برطرف نشد، تعویض کابل ضروری خواهد بود.

من برای شرکت Hewlett Packard کار می کنم. نظرات این پست متعلق به من است و نشان دهنده پاسخ رسمی HPE نیست. هیچ گونه ضمانت یا تضمینی در پاسخ من بیان نشده است.

به سلامتی،
شاون
منبع: https://community.hpe.com/t5/MSA-Storage/MSA-2050-disks-issues/m-p/7173094#M15822