پاسخ: مشکلات راه‌اندازی HPE Proliant DL 380 G10

سلام،

لطفا بایوس را از لینک زیر دانلود کنید.

https://support.hpe.com/connect/s/softwaredetails?language=en_US&softwareId=MTX_7dffc4cca2374ab08ea18ddb00

بایوس را با استفاده از iLO به روز کنید

برای آپدیت بایوس

 

همچنین، حافظه را مجدداً تنظیم کنید و نقشه مجدد حافظه را انجام دهید

 

روش

  1. از صفحه System Utilities، System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > MemoryOptions > Memory Remap را انتخاب کنید.

2. یک تنظیم را انتخاب کنید.

•Remap All Memory—همه حافظه سیستم را در بوت بعدی دوباره در دسترس قرار می دهد.

3. تنظیمات خود را ذخیره کنید.

 

با تشکر.

 

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/issues-booting-hpe-proliant-dl-380-g10/m-p/7177492#M179721