پاسخ: مشکلات راه‌اندازی HPE Proliant DL 380 G10

پیگیری کنید، یک کلید usb ساخته، proliant 380-G10 آن را نادیده می گیرد، فقط مستقیماً به خطای 275 می رود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/issues-booting-hpe-proliant-dl-380-g10/m-p/7176375#M179522