پاسخ: مشکلات HPE SPP 2023.03.00.00 Melanox nmlx5

این در واقع دقیقاً همان موضوع است.
ممنون که این موضوع را تایید کردید.

با احترام،

BM
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hpe-spp-2023-03-00-00-melanox-nmlx5-issues/m-p/7186722#M181316