پاسخ: مشکل فن منبع تغذیه 3Parسلام @bsmovieman،

این عجیب به نظر می رسد. آیا می توانید مدل قفس (SKU) و ‘ را به اشتراک بگذاریدویترین -d 3خروجی فرمان
اجازه دهید سعی کنم جزئیات را برای وضوح بهتر بررسی کنم.

با احترام،
سرینیواس بات

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرین!انگشت شست زیر!
توجه داشته باشید: تمام نظرات من متعلق به خودم است و هیچ نمایندگی رسمی از HPE نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-power-supply-fan-issue/m-p/7180306#M8260