پاسخ: مشکل نصب درایو LTO-8 در Win11 – ASPI

سلام @AH7

به ما اطلاع دهید کدام نسخه از LTT را می خواهید نصب کنید؟ لینک آخرین نسخه را پیوست می کنم. تلاش کنید و نتیجه را به ما اطلاع دهید.

https://support.hpe.com/connect/s/softwaredetails?language=en_US&softwareId=MTX_bd488e2367e84c409640907c65

با تشکر
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/lto-8-drive-installation-trouble-on-win11-aspi/m-p/7188140#M57543