پاسخ: مشکل پشتیبانی از دو شاخه شدن Microserver Gen10 Plus PCIe


مگابایت و پردازنده‌ها از این حالت پشتیبانی می‌کنند و من یک برد پیدا کردم که ظاهراً از این حالت نیز به درستی پشتیبانی می‌کند تا دیسک‌های 3 nmve را در معرض دید قرار دهد.

https://amzn.eu/d/gVBl14y

مورد استفاده من 3 دیسک کش خواهد بود (2 تای آنها در Mirror)

با احترام،
نونو


منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-netservers/microserver-gen10-plus-pcie-bifurcation-support-issue/m-p/7179843#M22983