پاسخ: من با تمام وجودم از نرم افزار چاپگر HP متنفرم

در ویندوز، به دنبال افزودن یا حذف برنامه ها بگردید و باز کنید. در خلاصه برنامه های معرفی شده، روی خود کلیک کنید چاپگر اچ پی نام، و پس از آن بر روی Uninstall کلیک کنید. در صورت عدم نمایش نام چاپگر، HP Smart را انتخاب کنید و سپس روی Uninstall کلیک کنید. در صورت عدم نمایش پیام کنترل حساب کاربری، روی Yes کلیک کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/Other-HPE-Product-Questions/I-hate-HP-printer-software-with-every-ounce-of-my-being/m-p/7173341#M5479