پاسخ: من می خواهم تعداد پیش فرض vNIC ها در RMC را بدانم

سلام @kyosuke،


ما می بینیم که شما پاسخ را به عنوان حل شده علامت گذاری کرده اید. ما خوشحالیم که می دانیم این نگرانی برطرف شده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/recovery-manager-central/i-want-to-know-the-default-number-of-vnics-in-rmc/m-p/7181179#M160