پاسخ: مورد نیاز: انتقال فلز لخت از DL380Gen10plus (MegaRAID) به DL380Gen10plus (Smart Ar

سلام،

به نظر می رسد که چنین راه حلی ممکن است در حال حاضر در HPE وجود نداشته باشد.

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/needed-bare-metal-migration-from-dl380gen10plus-megaraid-to/m-p/7188862#M181655