پاسخ: میکرو سرور قدیمی Gen8 – خطای برق سیستم شناسایی شد

سلام،


 


لطفاً یک مورد پشتیبانی را با HPE وارد کنید. این مشکل نیاز به تعویض برد سیستم دارد.


 


با احترام.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/older-microserver-gen8-system-power-fault-detected/m-p/7180038#M17888