پاسخ: نام نمایشی من را تغییر دهید

سلام ،


از درخواست شما متشکریم. ما نام نمایشی را طبق درخواست تغییر داده ایم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/Feedback/Change-my-display-name/m-p/7172915#M15025