پاسخ: نحوه پیوند قرارداد پشتیبانی به محصول

سلام،


 


همانطور که قبلاً پیشنهاد شد، لطفاً یک مورد را با تیم پشتیبانی HPE وارد کنید


همانطور که تیم از راه دور به شما کمک می کند.


 


با احترام
HPE
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/how-to-link-support-contract-to-product/m-p/7186086#M18350