پاسخ: نرم افزار DL380 G6

> […] برای تمرین و کسب تجربه […]

با چی؟ وزنه برداری؟

“نرم افزار” توصیف بسیار دقیقی از چیزی نیست. شما هستید
به دنبال یک سیستم عامل برای کامپیوتر “جدید” خود هستید؟ وب سریع من
جستجو برای عباراتی مانند:
سیستم عامل DL380 G6
از جمله موارد دیگر یافت شد:

      https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c01714639

جستجوی وب _your_ چه چیزی پیدا کرد؟

اگر به دنبال نوعی ویندوز هستید، ممکن است با آن صحبت کنید
مایکروسافت (که ممکن است مقداری پول بخواهد). برای نوعی از سیستم عامل گنو/لینوکس، الف
جستجوی وب برای عباراتی مانند، بگویید:
گنو/لینوکس DL380 G6
باید مواد فراوان پیدا کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/feedback/software-for-dl380-g6/m-p/7180805#M15075